• Projekt
  • Nahrát projekt(Ctrl+O)
  • Smazat vše / vyčistit(Ctrl+E)
  • Uložit do mých designů(Ctrl+S)
 • Vaše designy

   Moje designy

   • Všechny kategorie
   • Category #1
   • New Category
  • Tisk

    Formát tiskového výstupu

  • Sdílet

    Sdílet design Back to share

   • Vytvoření odkazu na sdílení vašeho designu pro kohokoli

    Your link has been created successfully

    Share to:

  • Pomoc
   • Potřebujete poradit?

   • ctrl+a Označit všechny objekty
    ctrl+d Duplikovat objekt
    ctrl+e Smazat všechny objekty / vyčistit plochu
    ctrl+s Uložit do mých designů
    ctrl+o Otevřít soubor a nahrát design
    ctrl++ Přiblížit (zoom in)
    ctrl+- Oddálit (zoom out)
    ctrl+0 Resetovat zoom
    ctrl+z Vrátit změny
    ctrl+shift+z Opakovat změny
    ctrl+shift+s Stáhnout aktuální design
    delete Smazat označený objekt
    Posunout objekt doleva
    Posunout objekt nahoru
    Posunout objekt doprava
    Posunout objekt dolu
   • Se školním kreatorem vám pomůže:
    Michaela Trybulová, BcA.
    Tel. +420 739 323 596

    Pokud si nevíte rady, motiv vám může zpracovat náš grafik. Zašlete nám prosím svou představu na info@colordot.cz

   • info@colordot.cz, www.colordot.cz

    Copyright © 2023 Colordot s.r.o.

    Powered by Lumise version 2.0.2

  • Zpět
  • Znovu
  • Design
  • Produkt
  • Šablony
  • Kliparty
  • Text
  • Tvary
  • Vrstvy
  • Obrázky
  • Malovat
    Více

  Klikni nebo přetáhni text

   Klikni nebo přetáhni obrázek sem

    Volný režim malování

     Tip: Kolečkem na myši zvětšujete nebo zmenšujete tloušťku tahu

     Bug Reporting

     Please let us know if you find any bugs on this design tool or just your opinion to improve the tool.

     Tips: If you want to send content with screenshots or videos, you can upload them to imgur.com or any drive services and put links here.

     • Začněte navrhovat přidáním objektů z levé strany
     • Všechny vybrané objekty jsou seskupeny | Ungroup?
     • Group objects Group the position of selected objects
      • Barva potisku

      • Create QRCode
      • Nastavení
       • Automaticky zarovnejte polohu aktivního objektu s ostatními objekty
       • ON: Ponechat všechny vytvořené objekty a nasadit šablonu přes ně.<br> OFF: Před nasazením šablony vymazat všechny objekty
       • Nahraďte vybraný objekt místo vytvoření nového
      • Nahradit obrázek
      • Oříznout
      • Maska
       • Select mask layer

      • Remove background
       • Remove background

       • Deep:

       • Mode:

      • Filters
       • Filters

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Brightness:

       • Saturation:

       • Kontrast:

      • Clear Filters
      • Klikni, táhni myší a začneš malovat. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode text
      • Barva potisku
       • Barva potisku

        • Průhlednost:

        • Šířka obrysu:

        • Barva obrysu:

       • Ungroup position
       • Vrstvy
       • Zarovnání
        • Zarovnání

         Zamknout zarovnání:

        • Center vertical
        • Top left
        • Top center
        • Top right
        • Center Horizontal
        • Middle left
        • Middle center
        • Middle right
        • Press &leftarrow; &uparrow; &rightarrow; &downarrow; to move 1 px, <br>Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
        • Bottom left
        • Bottom center
        • Bottom right
       • Transformovat
        • Otočit:

        • Zkosit X:

        • Zkosit Y:

        • Zrcadlit X:
         Zrcadlit Y:

         Volně transformovat stisknutím SHIFT+⤡

       • Druh písma
       • Upravit text
        • Upravit text

        • Velikost písma:

        • Mezery mezi písmeny

        • Mezery mezi řádky

       • Textové efekty
        • Textové efekty

        • Radius

        • Prostrkání (zvětšení mezer)

        • Curve

        • Výška

        • Offset

        • Trident

       • Text align
       • Uppercase / Lowercase
       • Tučně
       • Text style italic
       • Text underline

       Please select a product to start designing

       Scroll to zoom